Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1 Úvodní ustanovení

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen “Podmínky”) se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností LearnOcto GRP s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČO: 03476715 DIČ: CZ03476715, společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 231319 (dále jen “dodavatel” nebo “prodávající”), která je provozovatelem internetového obchodu http://www.learnocto.com a kupujícími, kteří jsou spotřebitelem (dále jen “odběratel” nebo “kupující”). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen “ObčZ”).

1.2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / odběratel – spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3 Vyřízení objednávky a dodací lhůta

Zásilky expedujeme na území EU. Dodávky na dobírku jsou možné pouze po České republice. Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení.

Objednané zboží bude dodáno dle jeho dostupnosti a kapacitních možností dodavatele. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Objednávka je expedovaná kompletně až po naskladnění všech položek z objednávky. Objednávky nerozdělujeme.

Pokud si přejete zrušit vaši objednávku, která ještě nebyla vyřízena, co nejdříve nás, prosím, kontaktujte na email office@learnocto.com a uveďte číslo vaší objednávky.

1.4 Doprava

Náklady na doručení se určují dle konečné výše objednávky po odečtení všech slev.

1.5 Platební podmínky

Dobírka – za zboží platíte až při převzetí zboží od doručovatele (kurýr, výdejní místo)

Faktura – platba za zboží předem na základě zaslané faktury. Zboží bude expedováno po úhradě a připsání platby na náš účet.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Banka: Česká spořitelna

1.6 Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny.

1.7 Slevy a slevové kupony

Pokud jste v rámci našich speciálních akcí (rozesílka, inzerce v časopisech, e-mail, apod.) obdrželi slevový kupón s číselným kódem nebo heslo slevové akce, je možné tento uplatnit v průběhu objednávkového procesu. Sleva je vždy poskytována z běžné ceny nabízeného zboží. V jedné objednávce lze uplatnit pouze jeden slevový kupon nebo heslo slevové akce. Slevy nelze kombinovat s jinými aktuálně poskytovanými slevami a akcemi e-shopu.

1.10 Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.

Vrácena bude plná cena zboží dle daňového dokladu, bez nároku na vrácení nákladů souvisejících a poskytnutých bonusů (např. poštovné zdarma). Navrácení peněz bude uskutečněno bankovním převodem.

Při odstoupení od smlouvy je třeba zaslát informaci o odstoupení od smlouvy e-mailem na adresu: office@learnocto.com, včetně čísla faktury a čísla objednávky ve výše stanovené lhůtě.

Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Do zásilky přiložte kopii faktury a číslo objednávky.
V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme kupujícímu zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu odeslány do 14 dnů od převzetí zboží prodávajícím. Náklady na vrácení zboží (doprava zboží zpět na sklad) hradí v případě odstoupení od smlouvy kupující.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

2.1 Důvod reklamace

Poškozená zásilka

Pokud je balík s objednaným zbožím evidentně poškozen již při předávání pracovníkem přepravní služby GLS nebo na výdejním místě Zasilkovna, doporučujeme zásilku nepřebírat a informovat nás o této skutečnosti e-mailem, abychom mohli vaši reklamaci řešit.

Poškozené nebo chybně dodané zboží

Pokud zjistíte závadu po rozbalení zásilky (poškození, nekompletnost, záměna či vada uvnitř knihy), neprodleně informujte nás e-mailem. Při písemné komunikaci prosím vždy uveďte číslo objednávky spolu s fotodokumentací závady (foto z mobilu).

2.2 Postup pro vyřízení reklamace

O jakékoliv reklamaci informujte nam zasláním informaci včetně fotodokumentace poškození či závady na email: office@learnocto.com.

Zboží prosím zašlete zpět až po kontaktu.

Tento reklamační řád se vztahuje pouze na zboží objednané přímo v internetovém obchodě www.learnocto.com tedy nikoli na publikace zakoupené v knihkupectví, či v jiných internetových obchodech.

2.3. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz

Kontaktní adresa pro vrácení zásilek (není totožná s adresou uvedenou na faktuře!):

Areál Ynot, Pražská 292, Nehvizdy, 250 81

V případě nejasností nás můžete kontaktovat e-mailem: office@learnocto.com

V Praze 01.09.2022

Show Buttons
Hide Buttons